صنایع شیمیایی پاردیک

صنایع شیمیایی پاردیک فعالیت خود را با هدف تولید و ایجاد محصولاتی با کیفیت در صنعت شیمی ساختمان با رعایت استانداردهای ملی و بین المللی با رویکرد سازگاری بیشتر با محیط زیست آغاز نموده است.

دانلود فایل ها